แจ้งข้อมูลซ่อมสินค้า

แจ้งข้อมูลซ่อมสินค้า

กรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับบริการซ่อมบำรุง และ ตรวจสอบคุณภาพ

ดูตัวอย่างรูปภาพหมายเลขซีเรียล

แจ้งสถานที่ซ่อม

แจ้งสถานที่นัดหมายเข้ารับบริการ

  • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. เพื่อแจ้งวันและเวลาการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ Service (กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าดำเนินการไม่เกิน 5 วันและพื้นที่ต่างจังหวัดไม่เกิน 7 วัน)

  • หากกรณีต้องยกเครื่องกลับศูนย์เพื่อทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่จะแจ้งวันส่งเครื่องกลับอีกครั้ง

  • กรณีต้องยกเครื่องกลับศูนย์เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น. เพื่อแจ้งวันส่งสินค้าคืนหลังจากทำการ Service

เสร็จสิ้น

แจ้งข้อมูลรับซ่อมเสร็จสิ้น

เราจะดำเนินการให้ไวที่สุด เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือส่งหลักฐานเพิ่มเติม ช่วงเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น. ได้ที่

If you have any question about registration or need to send any document
Business hours Monday - Friday 8:00 a.m. - 17:00 p.m., please contact

เบอร์ติดต่อ Maintenance & Service

092-599-5322

จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น.

เพิ่มเพื่อน