เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ
แบบ Hi Performance

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค
ได้มากกว่า 90% ภายใน 1.6 วินาที

 • ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แบบ Realtime
 • สร้างอากาศสะอาด ไม่ทิ้งสารตกค้าง
 • ปลอดภัยกับคน และสัตว์ ขณะเปิดใช้งาน
 • ผ่านการทดสอบจากห้อง Lab และพื้นที่ใช้งานจริง จากสถาบันที่น่าเชื่อถือระดับสากล

เสียงตอบรับจากภาครัฐ และเอกชนที่ให้ความไว้วางใจ
เลือกใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแบบ HI-PERFORMANCE

UV Care254 Airflow

กว่า 1,000 เครื่อง เพื่อดูแลคุณภาพอากาศ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคทางอากาศ

มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค

บ้าน

กลับเข้ามาในบ้าน
ก็ยังมีเชื้อโรคติดตามเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ออกไปทำงานทุกวัน
ต้องเจอผู้คนมากมาย

โรงพยาบาล

สถานที่รวมผู้เจ็บป่วย
ย่อมมีความเสี่ยง

จะดีกว่าไหมถ้าเรา “ป้องกัน” ก่อนที่จะต้อง “แก้ไข

แก้ที่ปลายเหตุ

การฉีดวัคซีน

ต้องรอให้เกิดโรคก่อน
แล้วค่อยใช้

แก้ที่ต้นเหตุ

UV Care 254 Airflow

การป้องกัน และการลงทุน
เพื่อสุขภาพในอนาคต

วิธีฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ที่ใช้ในปัจจุบัน


ฆ่าเชื้อโรคได้ดี แต่ไม่ปลอดภัย

โอโซน O3

การใช้อะตอมของออกซิเจนที่ไม่เสถียร OH มีสารตกค้าง อันตรายต่อร่างกาย คนและสัตว์อยู่ในพื้นที่ไม่ได้

รังสี UVC (แบบเปิด)

รังสีก่อให้เกิดมะเร็ง อันตรายต่อผิว และดวงตา คนและสัตว์อยู่ในพื้นที่ไม่ได้


ปลอดภัย แต่ฆ่าเชื้อโรคได้ไม่ดี

สารเคมี กรด, เบส และแอลกอฮอล์

ฉีดพ่น และเกิดสารตกค้าง อันตรายต่อร่างกาย มีกลิ่น ส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์

อุณหภูมิร้อน, เย็น

ขั้นตอนเยอะ มีราคาสูง ไม่ค่อยเห็นผล

การกรอง Hepa, Ulpa

ไม่ได้ฆ่าเชื้อ แต่กักเก็บเชื้อโรคที่แผ่นกรอง ต้องเปลี่ยนทุก 3-6 เดือน

ประจุลบ -Ion-

ไม่ได้ฆ่าเชื้อ แต่ปล่อยประจุไฟฟ้าไปจับกับเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตกลงที่พื้น

การฆ่าเชื้อโรค ด้วยระบบการกรอง

อากาศที่ถูกกรองด้วย
HEPA FILTER

แผ่นกรองอากาศ คือแหล่งรวมเชื้อโรค ทำให้เกิดความชื้นเมื่อนำออกมาทำ ความสะอาดจะทำให้มีโอกาส สัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน แผ่นกรองทุก 3-6 เดือน

ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค
แต่กักเก็บเชื้อโรคไว้จำนวนมาก

การฆ่าเชื้อโรค
ด้วยระบบการกรอง ร่วมกับ
การปล่อยประจุไฟฟ้า

เชื้อโรคไม่ตายแต่ตกลงพื้น
ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายภายในห้อง

การฆ่าเชื้อโรค
ด้วยระบบการกรอง ร่วมกับ
รังสี UVC และ
การปล่อยประจุไฟฟ้า

ต่อให้มีรังสี UVC เชื้อโรคก็ไม่ตาย เพราะการกรอง โดยปล่อยอากาศออกมาด้วยลมที่เร็ว และแรง ทำให้เชื้อโรคผ่านรังสี UVC เพียงชั่วขณะเท่านั้น

การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ระบบเปิดทั่วไป

การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC ระบบปิด UV Care254 Airflow

ระบบการฆ่าเชื้อโรคทั่วไปในท้องตลาดมากกว่า 90%
แค่กักเก็บเชื้อโรคไว้ แต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค และเป็นการ Recycle อากาศ
ซึ่งมีเชื้อโรคใหม่ๆ เข้ามาสะสม ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

UV Care254 Airflow

เป็นการดูดอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เข้าไปเพื่อฆ่า และปล่อยอากาศที่ปราศจากเชื้อโรคออกมา

เท่ากับ ยิ่งเปิดใช้งานเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow ตลอดเวลา
เชื้อโรคก็จะถูกฆ่าตายเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นการ Recycle อากาศ ไม่เกิดการสะสมของเชื้อโรค
แต่ทำให้อากาศในบริเวณพื้นที่นั้นปลอดเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น

การใช้หลอดอัลตราไวโอเลต ในการฆ่าเชื้อโรค
(Disinfection by UVGI Lamp - Ultra-violet Germicidal Irradiation)

ระดับความเข้ม แสงยูวี (UV ที่ช่วงคลื่น 253.7 นาโนเมตร) ที่สามารถยับยั้งการเจิญเติบโต เชื้อจุลชีพ ต่างๆ และระดับความเข้มแสงยูวี ในการทำลายโครงสร้างดีเอ็นเอของเชื้อ 100%

เชื้อโรคในอากาศส่วนใหญ่

มีความทนทานต่อ UV Dose
เริ่มต้นที่ 6,000-100,000

ในขณะที่เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow มีค่า UV Dose (ความเข้มข้นแสงในการฆ่าเชื้อโรค) = 147,600 µW/cm2

ซึ่งหมายความว่า หากเชื้อโรคชนิดใด มีความทนทานต่อ UV Dose ต่ำกว่า 147,600 µW/cm2 คือ

ตายเรียบ!!

มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ด้วยรังสี UVC ระบบปิด
ที่ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ ขณะเปิดใช้งาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มั่นใจได้ว่าUV Care254 Airflow มีโครงสร้างระบบปิด ที่ป้องกันการ เล็ดลอดของคลื่นแสงได้ปลอดภัย 100% และไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซน ตลอดการใช้งาน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มั่นใจได้ว่าUV Care254 Airflow มีระบบการทำงานที่สามารถ ฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้จริง 100% แบบ Recovering Time

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มั่นใจได้ว่าUV Care254 Airflow มีความเข้มข้นของแสงที่สามารถ ฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าระดับมาตรฐาน ถึง 40 เท่าและสามารถใช้งานในพื้นที่ ที่มีคนและสัตว์ได้อย่างปลอดภัย

UV Care254 Airflow
เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า และบริการ
ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)

UV Care254 Airflow

Specification: Wall Type

เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่พักอาศัย โดยติดตั้งกับผนังที่ความสูงจากพื้น 60-160 cm.

รายละเอียด

 • Acrylic cover Pearl white
 • Wifi Control
 • Voltage 220 V
 • Noise Approx. 40-50 dB
 • Recovering Time 60-120 Mints.
 • ขนาด 100x200x1,000 (mm.)
 • น้ำหนัก 5-7 kg.
 • อายุการใช้งานของหลอดไฟ 8,000 ชม.
 • เปิดใช้งานทุกวันตลอด 24 ชม. จ่ายค่าไฟเฉลี่ยเพียง 58 บาท/ เดือน

UV Care254 Airflow

Specification: STAND Type

เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่พักอาศัย โดยตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้

รายละเอียด

 • Acrylic cover Pearl white
 • Stand laminate shining black
 • Wifi Control
 • Voltage 220 V
 • Noise Approx. 40-50 dB
 • Recovering Time 60-120 Mints.
 • ขนาด 280x300x1,450 (mm.)
 • น้ำหนัก 12-15 kg.
 • อายุการใช้งานของหลอดไฟ 8,000 ชม.
 • เปิดใช้งานทุกวันตลอด 24 ชม. จ่ายค่าไฟเฉลี่ยเพียง 58 บาท/ เดือน

UV Care254 Airflow

Specification: Wall Type

เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณอาคารสำนักงาน หรือธุรกิจองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ที่มีคนเข้าออก เป็นจำนวนมาก โดยติดตั้งกับผนังที่ความสูงจากพื้น 60-160 cm.

รายละเอียด

 • Acrylic cover standard white
 • XC-Sticker Colour options
 • Voltage 220 V
 • Recovering Time 60-120 Mints.
 • Noise Approx. 20 dB
 • ขนาด 100 X 200 X 1,000 (mm.)
 • น้ำหนัก 7 kg.
 • อายุการใช้งานของหลอดไฟ 8,000 ชม.
 • เปิดใช้งานทุกวันตลอด 24 ชม. จ่ายค่าไฟเฉลี่ยเพียง 129 บาท/ เดือน

UV Care254 Airflow

Specification: STAND Type

เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณอาคารสำนักงาน หรือธุรกิจองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ที่มีคนเข้าออก เป็นจำนวนมาก โดยตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้

รายละเอียด

 • Acrylic cover standard white
 • Stand acrylic cover with LED
 • XC-Sticker Colour options
 • Voltage 220 V
 • Recovering Time 60-120 Mints.
 • Noise Approx. 20 dB
 • ขนาด 300 x 320 x 1,550 (mm.)
 • น้ำหนัก 15 kg.
 • อายุการใช้งานของหลอดไฟ 8,000 ชม.
 • เปิดใช้งานทุกวันตลอด 24 ชม. จ่ายค่าไฟเฉลี่ยเพียง 129 บาท/ เดือน

UV Care254 Airflow

Specification: STAND Type

เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณอาคารสำนักงาน หรือธุรกิจองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ที่มีคนเข้าออก เป็นจำนวนมาก โดยตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีฟังก์ชันเสริมเพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

รายละเอียด

 • Acrylic cover standard white
 • Stand acrylic cover with LED
 • XC-Sticker Colour options
 • Wifi control
 • UV meter
 • Overheat sensor
 • UV lamp tracking sensor
 • Voltage 220 V
 • Recovering Time 60-120 Mints.
 • Noise Approx. 20 dB
 • ขนาด 300 x 320 x 1,550 (mm.)
 • น้ำหนัก 17 kg.
 • อายุการใช้งานของหลอดไฟ 8,000 ชม.
 • เปิดใช้งานทุกวันตลอด 24 ชม. จ่ายค่าไฟเฉลี่ยเพียง 129 บาท/ เดือน

UV Care254 Airflow
(รุ่น C2-UV-20-ST2)

ราคา 26,900 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น Home use

- สำหรับใช้ภายในบ้าน, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องรับแขก

UV Care254 Airflow
(รุ่น C2-UV-40-ST4)

ราคา 54,900 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น WORK STATION

- สำหรับพื้นที่ใหญ่, สำนักงาน

UV Care254 Airflow
(รุ่น UV-40-ST4-G2)

ราคา 80,250 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น EXPERT SOLUTIONs

- สำหรับห้องประชุม, พื้นที่สัญจรเยอะ, คนรอคิว, หน่วยงานบริการประชาชน
- สินค้านวัตกรรมไทย

การทำงานของเครื่อง

แนะนำใช้ในพื้นที่ 25-35 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*ขนาด Ultraviolet Output 4.5-7.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 25W

ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์

แนะนำใช้ในพื้นที่ 40-60 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*ขนาด Ultraviolet Output 9.0-14.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 45W

ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์

แนะนำใช้ในพื้นที่ 65-85 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*ขนาด Ultraviolet Output 13.5-21.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 67W

ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์

วัสดุ และความปลอดภัย

ปลอดภัยกับคน และสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที

 

ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที รูปทรงโค้งมน เพื่อช่วยให้อากาศไหลเวียนดีขึ้น พร้อมขอบ Acrylic ใสสีทองแดงหนา 5 ซม. รอบเครื่อง เพื่อดักอากาศที่ไหลเวียนในห้องให้อยู่หน้าเครื่อง ได้นานขึ้นก่อนเข้าเครื่อง

ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)

Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก

การติดตั้ง

รุ่นแขวนผนังติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 150-160 เซนติเมตร ไม่ควรมีวัสดุหรือสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม

การบริการ และรับประกัน

รับประกันสินค้า 1 ปี
หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)

ติดต่อเรา